Работно време: 24/7
свържете се с нас - +359877191335
()

  Междинна сума

  Таблетки НАТТО GUOZHEN Natto Cleaning Tablets Натто е вид специфична традиционна японска храна, с множество здравословни ползи. Не случайно го наричат Японската храна на дълголетието.
  Таблетки НАТТО GUOZHEN Natto Cleaning Tablets Натто е вид специфична традиционна японска храна, с множество здравословни ползи. Не случайно го наричат Японската храна на дълголетието.
  95.95 лв

  Таблетки НАТТО GUOZHEN Natto Cleaning Tablets Натто е вид специфична традиционна японска храна, с множество здравословни ползи. Не случайно го наричат Японската храна на дълголетието.

  ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

  1. Разумното съотношение и синергията между четирите компонента ускорява тромболизатаактивизира кръвообращениетопредотвратява запушването на съдоветенамалява вискозитета на кръвта и защитава сърдечно-съдовата система;
  2. Натто премахва прекомерното количество фибрин – неглобуларен белтък, причина за появата на тромба;
  3. Подобрява микрофлората на стомашно-чревния тракт;
  4. Витамин К - намалява болката в ставите, превенция срещу остеопороза;
  5. Ефективен при болест на Алцхаймер (унищожава амилоидните влакна);
  6. Намалява съсирването на кръвта, което помага при инфаркт на миокарда, инсулт и белодробна емболия;
  7. Гроздето разширява съдовете и повишава циркулацията на кръвта, освен това ресвератролът, съдържащ се в гроздето, представлява силен антиоксидант – убива бактерии, вируси, гъбички; ликвидира свободните радикали; увеличава глюкозната толерантност на диабетици; поправя увреденото ДНК на клетките;
  8. Глогът очиства „боклука” от съдовете. Той се използва за подобряване на храносмилането, при запушване на енергията Ци, за укрепване на сърдечните мускули,  подобрява кръвообращението;
  9. Нарът защитава и възстановява стените на съдовете, прави ги еластични и нечупливи. Съдържа много фито- вещества, защитаващи слизестите повърхности на артериите от увреждания и възпаления, способен е да извежда холестерола от организма, да разрежда кръвта и да очиства стените на съдовете от плаки.


  Препоръчва се при:

  • Предразположение към сърдечно-съдови заболявания;
  • Нарушено кръвообръщение;
  • За профилактика на тромбоза
  • BENEFITS AND ADVANTAGES:
  • The reasonable ratio and synergy between the four components accelerates thrombolysis, activates blood circulation, prevents clogging of vessels, reduces blood viscosity and protects the cardiovascular system;
  • Natto removes the excessive amount of fibrin, a non-globular protein, the cause of thrombus;
  • Improves the microflora of the gastrointestinal tract;
  • Vitamin K - reduces joint pain, prevention against osteoporosis;
  • Effective in Alzheimer's disease (destroys amyloid fibers);
  • Reduces blood clotting which helps with myocardial infarction, stroke and pulmonary embolism;
  • Grapes dilate blood vessels and increase blood circulation, in addition, the resveratrol contained in grapes is a strong antioxidant - kills bacteria, viruses, fungi; eradicates free radicals; increases glucose tolerance in diabetics; repairs damaged cell DNA;
  • Hawthorn cleanses "garbage" from the vessels. It is used to improve digestion, for Qi energy blockages, to strengthen heart muscles, improves circulation;
  • Pomegranate protects and restores the walls of the vessels, making them elastic and unbreakable. It contains many phyto-substances protecting the mucous surfaces of the arteries from damage and inflammation, it is able to remove cholesterol from the body, thin the blood and cleanse the walls of the vessels from plaque.

  • It is recommended for:
  • Predisposition to cardiovascular diseases;
  • Pre-disposition to cardiovascular diseases;
  • Prevention of thrombosis
  95.95 лв
  Бърза поръчка
  *
  *
  * Общите условия
  * Условията за Лични Данни

  Натто е вид специфична традиционна японска храна, която се приготвя от ферментирали соеви зърна в специална закваска. Съдържа  голямо количество протеинивитамините АС и от групата В и минералите калциймагнезийжелязофосфор и мед. Натто е богат на ензима натокиназа и витамин К2, които се свързват с множество здравословни ползи. Не случайно го наричат Японската храна на дълголетието.
  Богатото съдържание на ензима натокиназа в натто помага за разграждане на фибрина в кръвта, който предизвиква образуване на тромби, стесняване и запушване на кръвоносните съдове и повишено кръвно налягане.
  В човешкия организъм този ензим живее до 12 часа. Урокиназата има аналогичен ефект, но живее в организма от 4 до 20 минути. Изследванията показват, че ефектът на тромболизата протича около 12 пъти по-бързо при приема на неголямо количество наттокиназа, отколкото при значително количество урокиназа.

  Състав: ферментирали соеви зърна, глог, нар, грозде

  Natto is a type of specific traditional Japanese food, which is prepared from fermented soybeans in a special starter. It contains a large amount of protein, vitamins A, C and B and the minerals calcium, magnesium, iron, phosphorus and copper. Natto is rich in the enzyme nattokinase and vitamin K2, which are associated with numerous health benefits. It's no coincidence they call it the Japanese food of longevity.

  The rich content of the enzyme nattokinase in natto helps to break down fibrin in the blood, which causes blood clots, narrowing and clogging of blood vessels and increased blood pressure.

  In the human body, this enzyme lives up to 12 hours. Urokinase has a similar effect, but lives in the body from 4 to 20 minutes. Studies have shown that the thrombolytic effect occurs about 12 times faster with a small amount of nattokinase than with a significant amount of urokinase.


  Ingredients: fermented soybeans, hawthorn, pomegranate, grapes


  Оставете коментар за продукта
  • * Общите условия
  • * Условията за Лични Данни

  * Задължително поле