Работно време: 24/7
свържете се с нас - +359877191335
()

  Междинна сума

  Боров прашец за защита на черния дроб GUOZHEN Pine Poiien Mate /Liver Mate/ Продукт с боров прашец и билки, специално разработен да защитава и възстановява клетките на черния дроб.
  Боров прашец за защита на черния дроб GUOZHEN Pine Poiien Mate /Liver Mate/ Продукт с боров прашец и билки, специално разработен да защитава и възстановява клетките на черния дроб.
  44.45 лв

  Боров прашец за защита на черния дроб GUOZHEN Pine Poiien Mate /Liver Mate/ Продукт с боров прашец и билки, специално разработен да защитава и възстановява клетките на черния дроб.

  ПОЛЗИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
  1. Хепатопротектор (защитава и възстановява клетките на черния дроб);
  2. Антиоксидант, детоксикант (неутрализира свободните радикали и токсините);
  3. Спомага за намаляване на зависимостта от алкохол, тютюнопушене и наркотични средства;
  4. Ефикасен при абстинентен синдром.

  Препоръчва се при:
  • Остър и хроничен хепатит, дистрофия и цироза на черния дроб, мастна хепатоза;
  • Хронични холецистити, дискинезия на жлъчните пътища, панкреатити, химиотерапия, професионални интоксикации при лица, заети в химически производства, в галванични цехове, при работници в АЕЦ;
  • Профилактика на атеросклерозата и други заболявания на сърдечно-съдовата система.
  • BENEFITS AND ADVANTAGES:
  • Hepatoprotective (protects and restores liver cells);
  • Antioxidant, detoxifier (neutralizes free radicals and toxins);
  • Helps reduce dependence on alcohol, smoking and narcotics;
  • Effective in withdrawal syndrome.

  • Recommended for:
  • Acute and chronic hepatitis, liver dystrophy and cirrhosis, fatty hepatosis;
  • Chronic cholecystitis, biliary dyskinesia, pancreatitis, chemotherapy, occupational intoxication in persons employed in chemical industries, in electroplating shops, in workers in nuclear power plants;
  • Prevention of atherosclerosis and other diseases of the cardiovascular system.
  44.45 лв
  Бърза поръчка
  *
  *
  * Общите условия
  * Условията за Лични Данни

  Черният дроб е уникален орган, отговорен за метаболизма, енергията и изпълнява основната антитоксична функция - филтърът на нашия организъм, през който преминават всички отрови и токсини - външни и образувани като резултат на обмяната на веществата. Химическите въздействия, като замърсяването на околната среда,
  некачествени хранителни продукти и лекарства, нездравословен начин на живот – прекомерна употреба на алкохол и мазнини, увреждат черния дроб. А именно този орган изисква повишено внимание към себе си от страна на всички, които искат да запазят здравето и да удължат младостта си. Хранителната добавка Боров прашец за черен дроб съдържа освен боров прашец, билките Fructus phyllanthi и Pueraria lobata (Kudzu).
  В Китай и Япония билката Кудзу е смятана за едно от 50-те сновни лечебни растения. Използва се предимно за лечение на алкохолизъм и съпътстващите го симптоми - главоболие, махмурлук, повръщане, замаяност. Намалява токсичността на алкохола и помага за по-бързото му елиминиране от организма.
  Природен естроген.
  Растението Fructus Phyllanthi е внесено в Китай от Индия още през древността и е известно като свещен плод на Индия, заради ефективността му при хроничен хепатит, затлъстяване и хипертония и мн. др. Съвременните медицински изследвания и традиционните китайски медицински теории за здравеопазване доказват, че продуктът ефективно защитава черния дроб.

  The liver is a unique organ, responsible for metabolism, energy and performs the main anti-toxic function - the filter of our organism, through which all poisons and toxins pass - external and formed as a result of metabolism. Chemical influences, such as environmental pollution,

  poor quality food products and medicines, unhealthy lifestyle - excessive use of alcohol and fats, damage the liver. And it is this organ that requires increased attention to itself by all who want to preserve health and prolong their youth. The dietary supplement Pine Pollen for Liver contains, in addition to pine pollen, the herbs Fructus phyllanthi and Pueraria lobata (Kudzu).

  In China and Japan, the Kudzu herb is considered one of the 50 newest medicinal plants. It is mainly used to treat alcoholism and its accompanying symptoms - headache, hangover, vomiting, dizziness. It reduces the toxicity of alcohol and helps to eliminate it from the body faster.

  Natural estrogen.

  The Fructus Phyllanthi plant was imported to China from India in ancient times and is known as the sacred fruit of India because of its effectiveness in chronic hepatitis, obesity and hypertension, among others. Modern medical research and traditional Chinese medical theories of health prove that the product effectively protects the liver.


  Оставете коментар за продукта
  • * Общите условия
  • * Условията за Лични Данни

  * Задължително поле